Zámek Sychrov2022-05-25T14:50:42+02:00

Project Description

Výstava České korunovační klenoty na dosah / Osudy 22 korunovaných panovníků

Zámek Sychrov – konírna

termín: 1. června – 31. července 2022, denně kromě pondělí, 10.00 – 16.30 h., pro objednané skupiny možnost komentované prohlídky v 8.30, 9.15 a 16.30 (výjimečně v pondělí dopoledne).

Společnost Putovní výstavy CZ představí na zámku Sychrov unikátní výstavu v nové podobě. Do Libereckého kraje se po 5 letech vrací doposud nejúspěšnější putovní výstavní projekt v ČR.

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam.

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů ameče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem.

Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další). Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, <legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské či lombardské koruny. Detaily postupů výroby zachycuje doprovodné video. Přesnou repliku korunovačního meče zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.

Vstupné: 120 Kč – dospělí, 90 Kč – senioři, studenti SŠ a VŠ, 80 Kč – děti ZŠ, 30 Kč – děti MŠ, příplatek za komentovanou prohlídku v délce cca 40 min.: 20 Kč – dospělí a senioři, 10 Kč – studenti a děti; fotopoplatek 20 Kč.

Skupiny je třeba objednat na konkrétní čas i v případě nekomentované – samostatné prohlídky. WC se nachází v areálu zámku, který je zpoplatněn.

Kontakt na produkci výstavy:

Mgr. Petr Lukas, tel.: 605 972 588, e-mail: putovnivystavy@seznam.cz